SEX, PROCHY I ROCK&ROLL

reżyseria i scenografia Jacek ORŁOWSKI
monodram w wykonaniu
Bronisława WROCŁAWSKIEGO

Bogosian w ironiczny sposób portretuje ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym. Jego
bohaterowie to żałośni frustraci, momentami odrażający, to znów budzący współczucie. Szukają własnego
miejsca w brutalnej rzeczywistości, którą sami współtworzą. Czyniąc z pieniędzy, seksu, narkotyków
współczesne fetysze, wpadają w sidła zastawione przez samych siebie. W pogoni za surogatem tracą z oczu
autentyczne wartości. Życie jest namiastką życia, a oni sami stają się karykaturami ludzi. Konfrontacja
otaczającego świata z wizją Bogosiana skłania jednak do zastanowienia się, czy autor sztuki rzeczywiście ma
skłonności do efektownych przerysowań, czy też jest po prostu wnikliwym obserwatorem