Emigranci Sławomir Mrożek

XX: CYRWUS Piotr AA: KUŚMIDER Szymon

Tytułowymi emigrantami i zarazem jedynymi osobami dramatu są AA i XX .
Zamieszkują wspólnie suterenę w nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Wyalienowany intelektualista AA wybrał emigrację z powodów politycznych, z kolei XX, robotnik, wyjechał wyłącznie dla zarobku. Skazani na własne towarzystwo, żyją wśród ciągłych utarczek i konfliktów, pogłębiających obustronne antagonizmy..